årets konference om det moderne menneske!
HUMAN HORSENS
10 | 11 | 2021
Human Horsens er en konference med fokus på bedre balance i arbejdslivet, bedre mental trivsel og stærkere fællesskaber!

Anne Skare Nielsen
Moderator på dagen / Biolog og fremtidsforsker
Morten Albæk
Filosof, forfatter og erhvervsmand
Søren Pind
Forfatter og tidl. politiker og minister
Anders Fogh Jensen
Filosof
Tinna C. Nielsen
Antropolog, adfærdsdesigner og social iværksætter
Imran Rashid
Speciallæge i almen medicin og forfatter
Vibeke Lunding-Gregersen
Psykolog
Christa Breum Amhøj
Medstifter og forkvinde i Aktionsuniversitetet
Tor Nørretranders
Forfatter og tænker
Anne-Mette Holst
Cand.psych. med speciale i erhvervspsykologi
Sanne Østergaard Nissen
Lektor og master i positiv psykologi
Troels Riisbrich Underlien
Grundlægger af Vertica
Johannes Saugbjerg
CEO Vola
Ditte Wiese
Debattør, forfatter
Frederik Svinth
Kaospilot, debattør og foredragsholder
Gudmund Rask Pedersen
Sognepræst, foredrags- holder og forfatter
Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Præst og provst
Nina Keldsen
Kræftlæge
Human Horsens er en konference for og om det moderne menneske og de udfordringer, vi står overfor. Rammen er FN´s verdensmål 3 'Sundhed og Trivsel', og dagen er delt op i temaerne:
Fremtidens arbejdskultur, Fremtidens Trivsel & Sind og Fremtidens Fællesskaber.

Konferencen bliver afholdt på FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 8700 Horsens.

Vi kommer til at tale om præstationskultur, ensomhed, frivillighed, fællesskaber, sociale mediers magt, mental sundhed i arbejdslivet, læringen fra corona og meget mere.

Human Horsens er for alle, der interesserer sig for at skabe fælles løsninger: For virksomhederne, der skal skabe de moderne arbejdpladser og finde et setup, så deres medarbejdere trives som hele, produktive mennesker. For dig der arbejder med fælleskaber. For dig, der som privatperson har brug for at blive klogere på, hvordan vi skal forholde os til de store problemerstillinger verden og mennesket står overfor.
For dig, der arbejder med unge, og som skal hjælpe fremtidens unge med at blive klædt på til en kompleks fremtid. For dig, som ER ung - og som skal bære tankerne videre. Og for dig, som ikke helt ung længere, men som har et liv af erfaringer, som kan og skal bringes i spil på sådan en dag.

Så kom og bland dig, bliv inspireret og lad os sammen sætte en bevægelse i gang.

Se dagens program, samt en præsentation af alle de spændende oplæg og workshops herunder. De vil kaste lys over vores moderne arbejdsliv, menneskelige trivsel og fællesskaber og præsenterer forskellige perspektiver på, hvordan vi kan leve livet godt, og samtidig forholde os til de store problemer verden og mennesket står overfor.

Standardbillet: 599 kr.
Handicap + gratis ledsager: 599 kr.
Unge mellem 16 og 25 år + studerende: 350 kr. (Begrænset antal)
Pensionister: 350 kr. (Begrænset antal)

Skal du bruge mere end 10 billetter til medarbejdere, samarbejdspartnere eller andet, så send os en mail på info@horsensandfriends.dk.

Hent brochuren om Human Horsens lige herHer kan du se dagens program.

10.45 - 11.35:
Her går du til dit valgte oplæg.

12.00 - 12.45:
Her går du til dit valgte oplæg.

13.45 - 14.30:
Her går du til dit valgte oplæg.

*Du vælger hvem du vil høre, når du køber din billet.
OPLÆGSHOLDERE
Præsentation af deres baggrund og deres oplæg:
Anne Skare Nielsen
Moderator på dagen / Biolog og fremtidsforsker
Oplæg: F*** den industrielle revolution - nu kommer den spirituelle!
Efter den 4. industrielle revolution kommer ikke nr. 5 - der kommer en langt mere menneskelig, fællesskabsorienteret, åndelig og meningsdrevet revolution. Om 10 år vil vi se tilbage på 2021 og sige "nej, hvor folk havde travlt med mange underlige ting, drevet af mål de ikke længere troede på, og hvor var de forvirrede og ensomme". Nye radikale ændringer venter forude, og det sidste, vi skal være bange for, er vores ukendte muligheder. Giv slip på hentehåret og lad det flyve i denne seance med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen - det bliver sjovt, det bliver vildt, og du kommer af med alt det, du ikke længere skal bruge.

Anne Skare Nielsen er biolog og cand.scient.pol, fremtidsforsker og partner i Universal Futurist. Hun står bag en række artikler og bidrag til bøger. Senest har hun udgivet bogen "Fremtidssans" (2020), som klæder læseren på til at spotte trends, tænke i scenarier, sortere i kaos og navigere i fremtiden.
Morten Albæk
Filosof, forfatter og erhvervsmand
Oplæg: Det meningsfulde liv
Hør filosof og leder Morten Albæk forklare, hvordan det kan være, at vi som et af verdens rigeste og mest lykkelige folkeslag samtidig kan være så hårdt ramt på vores mentale velbefindende, målt på antallet af mennesker, der lider af stress, angst og depression. Og få Morten Albæks bud på, hvordan vi styrker vores mentale velbefindende. Det handler først og fremmest om at kende forskel på tilfredshed, lykke og mening - og sætte mening i centrum for tilværelsen. Det handler om at skabe et meningsfuldt liv.

Morten Albæk er cand.mag. i historie og filosofi og stifter af rådgivningsvirksomheden Voluntas. Han er forfatter til flere bestsellers, senest den meget omtalte "Ét Liv. Én Tid. Ét Menneske – Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv" (2018).
Søren Pind
Forfatter og tidl. politiker og minister
Oplæg: Disruption - hvordan ledeskab og dannelse kan bringe os videre
Hastighed og modernitet er nøgleord i tiden. Men hvad nu, hvis svaret er langsomhed og glemte vaner og ritualer? Hvorfor udvisker vi grænserne mellem det personlige og upersonlige, arbejdsliv og fritid – hvorfor hærger stressepidemien verdens lykkeligste samfund? Og hvad er svaret på algoritmer, kunstig intelligens og digitalisering? Som tidligere medlem af regeringens disruptionråd, deltager på internationale konferencer og tidl. minister for uddannelse og forskning er det Søren Pinds konklusion, at vi har glemt meget, der kan være nyttige svar på fremtidens udfordringer: maskiner er værktøjer. Ikke løsninger. Vi skal genopfinde menneskets rammefortælling. Og det kan kun vi selv gøre. I fællesskab.

Søren Pind er som forhenværende og politiker kendt for sine kontante holdninger og synspunkter, og ikke mindst sin formidable evne til at formidle dem. Han har bl.a. været borgermester i København - den yngste i Danmark nogensinde på daværende tidspunkt - forskningsminister, integrationsminister, justitsminister og senest uddannelses- og forskningsminister, inden han trådte ud af dansk politik. Herudover har han været udenrigspolitisk ordfører for Venstre, cand. jur. og tidligere ekstern lektor i forfatningsret ved Københavns Universitet.
Anders Fogh Jensen
Filosof
Oplæg: Pseudoarbejde
Bliv klogere på fænomenet pseudoarbejde. Filosof Anders Fogh Jensen stiller skarpt på alle de overflødige arbejdsopgaver, vi fylder arbejdstiden med, og som forhindrer os i at udfylde vores reelle arbejdsfunktioner eller at få mere fritid og bedre liv. Og han leverer praktiske greb til, hvordan du som medarbejder og leder kan blive fri af administrative overflødigheder. Det kræver blandt andet, at vi gør op med arven fra industrisamfundet om at arbejde skal belønnes per tid, og at vi tænker over, hvad der er vigtigt.

Oplæg: Hvorfor bliver vi syge?
Hvorfor bliver vi stressede og syge? Filosof Anders Fogh Jensen hjælper os gennem en samfundsdiagnose til at forstå, hvordan vores arbejdsliv og privatliv hænger sammen, og at vi ikke bliver stressede af ting, der kommer udefra, men indefra. Vi presser os selv og lider af indre overbelastninger. Det betyder ikke, at det er vores egen skyld, men vi sidder selv med nøglen til at ændre situationen. Hør Anders Fogh Jensens bud på hvordan.

Anders Fogh Jensen er cand.phil. i filosofi og Ph.d. fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Han er forfatter til en lang række bøger, artikler og essays og har med Dennis Nørmark som medforfatter skrevet den debatskabende bog "Pseudoarbejde. Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting" (2018).
Christa Breum Amhøj
Medstifter og forkvinde i Aktionsuniversitetet
Oplæg: Ledelse af mærkbar velfærd
Vil du være klogere på fremtidens offentlige ledelse? Hør Christa Breum Amhøj, Ph.d. i styringsteknologier i den offentlige sektor, fortælle om, hvorfor den offentlige sektor har brug for at gentænke sig selv. Og få indblik i, hvorfor offentlige ledere idag ikke som tidligere kan tage en rolle på sig, som er givet af en formel organisation, men må gentænke deres ledelsespraksis, og hvad en organisation overhovedet er.

Workshop: Rethink ensomhed – fra individ til et økosystem af relationer
Hvordan flytter vi fokus fra individet til fællesskabet? Til workshoppen med Horsens Sund By og Ph.d. Christa Breum Amhøj vil du blive klogere på, hvordan vi kan ændre ensomhed fra at være den enkeltes udfordring til et fælles problem, som vi skal bekæmpe ved at engagere os lokalt til gavn for fællesskabet. Workshoppen inviterer deltagerne til at kortlægge og eksperimentere med, hvordan lokale steder - natur, lokale aktører, iværksættere, virksomheder, aktiviteter og arkitektur - er gensidigt forbundne og kan bruges til at gro mærkbart bedre liv, et økosystem af relationer.

Christa Breum Amhøj er cand. mag i kommunikation og psykologi og Ph.d. i Velfærdsledelse og Teknologi. Hun har bidraget til en række bøger og er medstifter af SDG-Aktionsuniversitet, som har fokus på, at viden skabes mere lokalt og i tæt sammenspil med dem, det handler om: Mennesket i samfundet.
Tinna C. Nielsen
Antropolog, adfærdsdesigner og social iværksætter
Oplæg: Inkluderende adfærdsdesign styrker fællesskaber, trivsel og organisationer
Bliv klogere på, hvordan vi skaber inkluderende arbejdsliv, fælleskaber og samvær(d). Antropolog Tinna C. Nielsen er specialiseret i at designe diversitet, lighed og inkluderende udvikling sammen med de mennesker, det handler om. Hun står bag metoden Inclusion Nudges, som handler om at nudge inkluderende adfærd i organisationer og samfund. Gennem praktiske øvelser viser Tinna C. Nielsen, hvordan vores adfærd kan være det modsatte af vores intentioner og værdier, og giver eksempler på, hvordan vi kan vende svagheder til styrker og nudge os selv og hinanden til at være mere inkluderende.

Tinna C. Nielsen er antropolog, inkluderende adfærdsdesigner og social iværksætter. Hun er stifter af to forandringsorganisationer Move the Elephant for Inclusiveness og Inclusion Nudges. Hun er udnævnt Young Global Leader af World Economic Forum. Hun rådgiver og underviser ledere i FN og er forfatter til flere guidebøger med praktisk adfærdsdesign til at nudge inkluderende adfærd i organisationer og samfund.
Anne-Mette Holst
Cand.psych. med speciale i erhvervspsykologi
Oplæg: Hvad har corona lært os?
Erhvervspsykolog Anne-Mette Holst kaster lys over den læring, coronakrisen har afledt hos os danskere både i arbejds- og privatlivet og zoomer ind
på fire begreber, som hører morgendagen til: Compassion, Resiliens, Designledelse og Kommunikation & Innovation. Det er, som vi ofte hører, ikke et spørgsmål, om der en dag indfinder sig en ny krise i samfundet, men snarere om hvornår og hvordan. Anne-Mette Holst stiller skarpt på, om vi har lært noget af krisen, som kan ruste vores livsvalg, udfordre konformiteten og ændre vores prioriteringer.

Oplæg: Et indblik i virkeligheden
Vil du være klogere på morgendagens ledelsestilgange? Så har du nu chancen, når erhvervspsykolog Anne-Mette Holst forklarer, hvad der ligger bag ordene "social kapital", "tilliden er styrende", "direktør for eget skrivebord", og "vi er stolte af det, vi laver". Hvordan ser dagligdagen ud? Hvordan transformeres ordene fra glittet papir til en hverdag, og hvorledes spiller det sammen med performance og vækst? Du vil også møde en virksom- hedsleder, der både udfordres af og lykkes med at skabe den vigtige sammenhæng.

Anne-Mette Holst er cand.psych. med speciale i erhvervspsykologi. Hun arbejder med menneskers hele liv, både arbejdslivet og privatlivet, og er specialiseret inden for Digital Health og morgendagens ledelsestilgange.
Vibeke Lunding-Gregersen
Psykolog
Oplæg: Hjernen på overarbejde
Vil du være klogere på compassion som ledelsespraksis? Hør psykolog Vibeke Lunding- Gregersen fortælle om, hvordan det moderne, accelererede liv sender vores gamle menneskehjerne på overarbejde, hvordan magt påvirker vores hjerne og vores adfærd, og hvorfor ledelse derfor må tage udgangspunkt i compassion, hvis medarbejderne skal trives og præstere optimalt. Compassion i ledelse handler om at have både sin egen og medarbejdernes trivsel på sinde og skabe rammer, der understøtter tillid og tryghed. Compassion som ledelsespraksis kan dermed være vejen til bedre resultater og en bæredygtig bundlinje.

Vibeke Lunding-Gregersen er uddannet cand.psych. med speciale i psykoterapi og klinisk psykologi. Hun er administrerende direktør i virksomheden Mindwork og vært for en af Danmarks mest lyttede podcasts "Hjernen på overarbejde" sammen med Henrik Tingleff, partner i Mindwork.
Tor Nørretranders
Forfatter og tænker
Oplæg: Samfundsglæde
Oplev forfatter Tor Nørretranders ́ opsang til os danskere i hans talk om Samfundsglæde. Tor Nørretranders kaster lys over, hvordan vi kun kan løse tidens store kriser fra klima til ensomhed ved at genskabe fremskridtstroen, optimismen og stærke fællesskaber.
Det kræver, at vi lærer at dyrke "samfundsglæden" og bliver bedre til at værdsætte samfundet, når det fungerer, i stedet for kun at brokke os, når der er problemer. For hvis vi ikke lægger mærke til, at vi sammen har skabt et værdifuldt samfund, mister vi evnen til at stritte imod, når det får lov til at forvitre.

Tor Nørretranders er cand.techn.soc. og forfatter til en lang række faglitterære bestsellers som "Mærk Verden" (1991) og "Det generøse menneske" (2009). Han har senest udgivet bogen "Samfundsglæde" (2019) om vigtigheden af at sætte pris på vores samfunds goder for også at kunne forsvare det.
Sanne Østergaard Nissen
Lektor og master i positiv psykologi
Oplæg: Perfekt uperfekt
Har du modet til at være uperfekt? Det mod taler Sanne Østergaard Nissen frem på Human Horsens, hvor hun giver en opsang til tidens perfekthedskultur. Hør hende fortælle om, hvordan dyrkelsen af det perfekte fører til mistrivsel, og hvordan vi i stedet for at stræbe efter det perfekte skal finde meningen i livets foranderlighed, i vores egen ufuldkommenhed og i livets fællesskaber.

Sanne Østergaard Nissen er master i positiv psykologi, cand.merc. i international markedsføring og lektor ved UC SYD, sangerinde og sangskriver samt podcastvært i "Den uperfekte skole". I 2020 udgav hun bogen "Skønheden i det Uperfekte", hvor hun sætter tidens perfekthedskultur under lup og gør op med perfektionisme.
Imran Rashid
Speciallæge i almen medicin og forfatter
Oplæg: Mærkbarhed - et opgør med den målbare tilværelse
Hør speciallæge Imran Rashids opgør med det, han kalder målbarhedens tidsalder.
En tid, hvor vores trang til at måle og veje os selv og hinanden har skabt et mentalt fængsel, som vi ikke længere kan flygte ud af. Hvor drømmen om konstant materiel velstand har medført en dehumaniserende udvikling, der har efterladt os stressede, retningsløse og fremmedgjorte i et accelererende hamsterhjul. Du vil få indsigt og inspiration til et bedre liv, hvor du ved at anvende mærkbarhed som rettesnor vil kunne opnå mere mening, glæde og forbundethed i tilværelsen.

Imran Rashid er speciallæge i almen medicin og forfatter til bl.a. den meget omtalte bog "SLUK", som handler om at overleve i en digital verden. Han udkommer primo 2021 med bogen "Mærkbarhed – et opgør med den målbare tilværelse", der handler om behovet for at erstatte målbarhed med mærkbarhed og supplere digitaliseringen af vores samfund med en lige så vigtig humanisering.
Troels Riisbrich Underlien
Grundlægger af Vertica
Oplæg: Medarbejderen i fokus
Udfordringerne er store i moderne danske virksomheds- og organisationsledelse mht. konkurrenceevne, digitalisering, effektivisering og ikke mindst at finde og fastholde specialister. Det hele skal så balanceres i en global verdensforståelse, hvor arbejdsgiveren stiller store krav, men hvor også arbejdskraften modsat stiller krav til at kunne være hele mennesker på den lange bane.

I dette oplæg møder vi 2 virksomheder i hver deres branche; Vertica, fremadstormende IT- virksomhed med fokus på e-handelsløsninger, og VOLA, hæderkronet design- og industrivirksomhed med hele verden som marked. Alligevel er der lighed i den måde ledelsen i virksomhederne driver organisation på, og hvordan man får medarbejderne motiveret til at tage medejerskab og dermed skaber trivsel.

Moderator: Ane Stürup, Partner i Servant - mærkbar ledelse.

Troels Riisbrich Underlien startede Vertica tilbage i 2001, og har siden delt sin tid mellem digital rådgivning af virksomhedens kunder og arbejdet med virksomhedens kultur og kontinuerlig udvikling af Vertica som en flad organisation.
Johannes Saugbjerg
CEO Vola
Oplæg: Medarbejderen i fokus
Udfordringerne er store i moderne danske virksomheds- og organisationsledelse mht. konkurrenceevne, digitalisering, effektivisering og ikke mindst at finde og fastholde specialister. Det hele skal så balanceres i en global verdensforståelse, hvor arbejdsgiveren stiller store krav, men hvor også arbejdskraften modsat stiller krav til at kunne være hele mennesker på den lange bane.

I dette oplæg møder vi 2 virksomheder i hver deres branche; Vertica, fremadstormende IT- virksomhed med fokus på e-handelsløsninger, og VOLA, hæderkronet design- og industrivirksomhed med hele verden som marked. Alligevel er der lighed i den måde ledelsen i virksomhederne driver organisation på, og hvordan man får medarbejderne motiveret til at tage medejerskab og dermed skaber trivsel.

Moderator: Ane Stürup, Partner i Servant - mærkbar ledelse.

Johannes Saugbjerg
VOLA har i mere end 50 år produceret armaturer i Danmark, og det danske vandhane-design er kendt i hele verden for det stilrene og smukke design. Johannes Saugbjerg er adm. direktør i VOLA, og han er med sine 15 år i virksomheden kun lige over gennemsnitsancienniteten.

Industrien er fortsat en stærk kreativ sektor i Danmark. Hør bl.a. Johannes Saugbjerg give sit bud på, hvorfor giver det mening at producere i et land med høje lønomkostninger.
Ditte Wiese
Debattør, forfatter
Oplæg: Hvad med de unge?
Human Horsens har sendt Frederik Svinth og Ditte Wiese på en mission for at tage pulsen på bekymringsstadiet for unge i Horsens. Igennem fire workshops har Ditte og Frederik talt med et udsnit af de unge i Horsens, og vil på Human Horsens give et indblik i, hvad de unge tænker på og bekymrer sig om, når de bliver spurgt om fremtiden.

Ditte Wiese er ungdomsforfatter og har udgivet bøgerne 'Provinspis' og 'Og så drukner jeg...', som kredser om den svære ungdom og ikke mindst præstationskultur. Ditte laver workhops og book talks for og med unge og har et sjældent godt indblik i, hvor ungdoms- kulturen er lige pt. Ditte er kommunikationsuddannet, debattør, forfatter og meget mere.


Frederik Svinth
Kaospilot, debattør og foredragsholder
Oplæg: Hvad med de unge?
Human Horsens har sendt Frederik Svinth og Ditte Wiese på en mission for at tage pulsen på bekymringsstadiet for unge i Horsens. Igennem fire workshops har Ditte og Frederik talt med et udsnit af de unge i Horsens, og vil på Human Horsens give et indblik i, hvad de unge tænker på og bekymrer sig om, når de bliver spurgt om fremtiden.

Frederik Svinth tager i sine foredrag fat i de eksistentielle ting i tilværelsen, som vi alle er stillet overfor. Venskaber, den gode samtale og ensomheden omfavner han nænsomt og livsklogt, så deltagerne efterlades både forandret og forundret samt en hel del klogere på sig selv og ikke mindst hinanden. Frederik Svinth er kaospilot, debattør, foredragsholder og udvikler af spilformatet snakspil.
Gudmund Rask Pedersen
Sognepræst, foredrags- holder og forfatter
Oplæg: Hvor er håbet og troen?
Har du nogensinde modtaget en indkaldelse til et menneskeeftersyn? Eller er det kun bilen og tænderne, du regelmæssigt får efterset? Der er fokus på MENNESKET, når Folkekirken i Horsens Kommune inviterer til sofa-talks om, hvordan det er at være menneske i 2021. Du kan møde sognepræst og provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard og sognepræst Gudmund Rask Pedersen, samt deres gæster filosof Vincent F. Hendricks og overlæge emerita Nina Keldsen.

Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne i Horsens. Han er foredrags- holder og forfatter til en lang række bøger inden for feltet skønlitteratur og kristendom. Senest har han udgivet bogen "Låneord. En samtalebog om litteratur, kristendom og menneskeliv"
Annette Brounbjerg Bennedsgaard
Præst og provst
Oplæg: Hvor er håbet og troen?
Har du nogensinde modtaget en indkaldelse til et menneskeeftersyn? Eller er det kun bilen og tænderne, du regelmæssigt får efterset? Der er fokus på MENNESKET, når Folkekirken i Horsens Kommune inviterer til sofa-talks om, hvordan det er at være menneske i 2021. Du kan møde sognepræst og provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard og sognepræst Gudmund Rask Pedersen, samt deres gæster filosof Vincent F. Hendricks og overlæge emerita Nina Keldsen.

Annette Brounbjerg Bennedsgaard er præst og provst i Horsens Provsti. Som provst har Annette arbejdet på at øge kirkens samarbejde med det omgivende samfund, hvilket har ført til samarbejde med kommunen og andre foreninger omkring flygtninge, ensomhed blandt ældre, gravidsamtaler, fælles folkelige tiltag i forbindelse med terroranslag i Danmark og meget andet.
Nina Keldsen
Kræftlæge
Oplæg: Hvor er håbet og troen?
Har du nogensinde modtaget en indkaldelse til et menneskeeftersyn? Eller er det kun bilen og tænderne, du regelmæssigt får efterset? Der er fokus på MENNESKET, når Folkekirken i Horsens Kommune inviterer til sofa-talks om, hvordan det er at være menneske i 2021. Du kan møde sognepræst og provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard og sognepræst Gudmund Rask Pedersen, samt deres gæster filosof Vincent F. Hendricks og overlæge emerita Nina Keldsen.

Nina Keldsen
Nina Keldsen er uddannet kræftlæge og har de seneste år arbejdet i Enhed for Lindrende Behandling i Horsens. Her har hun mødt både troende og ikke-troende i deres behandling. Personligt filosoferer Nina over menneskets behov for at have noget at tro på.

Følg Human Horsens på Facebook og LinkedIn
for nyheder om konferencen.
ARRANGØRER
Human Horsens er del af en konferencerække under Horsens Summit, der har FN´s verdensmål som ramme. Styregruppen bag Horsens Summit består af Horsens & Friends, Horsens Kommune, FÆNGSLET, Business Horsens. Projektets partnere er indtil videre Horsens Kommunes Biblioteker, Horsens Sund By, Horsens Provsti.
Mediesamarbejdspartner: Jyske Bank TV
Horsens Summit
Sekretariat: Horsens & Friends, Fussingsvej 8 - FÆNGSLET - Bygning E, DK-8700 Horsens, CVR-nr: 31055830

Talsperson: Claus Visbye, claus@horsensandfriends.dk
Made on
Tilda